สายการบังคับบัญชา

 

 

 

     พ.ต.อ.ประวิทย์  เขียวไสว

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนบพิตำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช